Ж.Од: Улаанбаатар хотод асуудал байгаа л бол бидэнд хийх ажил их байна гэж ойлгох хэрэгтэй
Г.Батцэнгэл: Монголын хөрөнгийн биржид хувьцаагаа давхар бүртгүүлэхээр судалж байгаа
Г.Батцэнгэл: Нүүрсний салбар мөрөөдлөө ярьдаг байсан бол одоо бодит байдлаа ярьж эхэллээ
С.Сайнхүү: 1997 онд манайхаас худалдан авч байсан тавилгыг одоо хүртэл хэрэглэж байгаа тохиолдлууд их бий
Д.Алтанчимэг: Төслийн явцад Монгол компаниудаа дэмжиж ажиллахыг зорьсон
Д.Батболд: Орчлон сургуулийн тогтолцоо бол Монголын боловсролын брэнд болох боломжтой