Захиалагч Тендерийн нэр Тендерийн дугаар Зарласан огноо Бүртгэл хаах огноо Шалгарсан компани
М-Си-Эс Групп Өргөн хэвлэлийн компани сонгон шалгаруулах MCS2002 2020.01.15 2020.01.24